Karriere i Balanse

Arbeidslivscoaching og Jobbrådgivning

Privatpersoner

  • Er du en ressurssterk person som ønsker en karriere i balanse?
  • Kanskje har du kjent på egne og andres krav og forventninger til dine prestasjoner?
  • Ønsker du å utvikle deg og håndtere arbeidslivets muligheter og utfordringer?

Vi tilbyr profesjonelle samtalepartnere som gir coaching og rådgivning, og har et glødende engasjement for at du skal kunne yte, både på jobb og hjemme. Vi kan bistå deg slik at du kan utvikle og profesjonalisere deg i ditt arbeidsliv og samtidig oppnå balanse med livet for øvrig.

Arbeidsliv og privatliv griper i og påvirker hverandre. Hverdagen kan oppleves som grenseløs, slik at vi ikke kjenner oss tilstrekkelige. Følelse av stress, press, sviktende mestringsevne eller problemer med motivasjon kan medføre sykefravær. Kanskje har du en type jobb hvor du spesielt utsettes for press og belastninger og dermed øker faren for utbrenthet og sykefravær. Det trenger ikke være sånn. Ta initiativ til en samtale.

Virksomheter

  • Ønsker din virksomhet å legge til rette for leder- og medarbeiderutvikling?
  • Har din virksomhet ambisjoner om å være en attraktiv arbeidsplass hvor ledere og medarbeidere kan ha en karriere i vekst og i balanse med livet for øvrig?

De beste medarbeiderne er opptatt av å yte optimalt på jobb og samtidig være viktige bidragsytere privat, uten fare for å møte veggen eller bli syke. Vi tilbyr bistand til medarbeidere og ledere som ønsker å utvikle seg i forhold til sine respektive roller, virksomhetens strategier og mål, egne prestasjoner og det relasjonelle. Vi leverer målrettet bistand for at den enkelte og virksomheten skal oppnå en vinn-vinn situasjon.