Karriere i Balanse

Tjenester

Vi tilbyr disse tjenestene:

Våre tjenester bidrar til en bedre jobbhverdag!!!! Til det beste for deg og virksomheten!

  • Karriere i vekst og balanse
  • Nye jobbmuligheter etter et bevisst karrierevalg og profesjonelt jobbsøk
  • At medarbeidere i omstilling, ser flere valgmuligheter og får en ny jobbfremtid
  • At arbeidssøkende kan komme ut i arbeid
  • Å fremme jobbnærvær, forebygge sykefravær og hjelpe den sykemeldte til og komme raskere tilbake til arbeid. Å bistå med tilbakeføring og avklaring i forbindelse med sykefravær