Karriere i Balanse

Karriereoppfølging av sykmeldte

Vi gir bistand til

  • deg som skal tilbake til arbeid etter sykefravær
  • ledere som skal gjennomføre oppfølging av sykmeldte
  • medarbeidere og ledere som vil redusere sykefravær

Veien fra ressurssterk arbeidstaker i full aktivitet til midlertidig sykefravær kan være kort. Veien videre til lengre sykefravær kan fort bli det neste, noe som igjen øker faren for arbeidsledighet på sikt, med store konsekvenser for den enkelte. NAVs ytelser vil sjelden stå i forhold til tidligere normalinntekt når sykefraværet strekker seg utover ett år.

Vi har kompetanse i å forebygge og redusere sykefravær samt karriereoppfølging av sykmeldte. Vi har også betydelig erfaring i dialog med NAV og kjennskap til NAVs regelverk.

Privatpersoner

Er du i arbeid og kjenner at du er i faresonen for sykefravær eller er du sykmeldt?
Med bakgrunn i vår erfaring, er vi enige med NAV i at «du kan bli fortere frisk av å jobbe». Vi har sett og vet at arbeid er bra for helsen, og at det er mulig å oppnå en karriere i balanse. Vi kan være din samtalepartner dersom du har behov for bistand til å unngå fravær og beholde din plass i arbeidslivet. Ta initiativ til en samtale.

Er du sykmeldt og trenger en å snakke med som kan bidra til at jobbmotivasjon og energi for å jobbe øker samt selvtillit for å ta del i arbeidslivet. Ta initiativ til en samtale.

Virksomheter

Har din virksomhet medarbeidere som er sykmeldt og som du ønsker å få tilbake til arbeid?
En profesjonell samtalepartner tidlig i sykmeldingsperioden kan bidra til at den sykmeldte faktisk kommer tilbake i arbeid. Jo tidligere bistand, jo større er muligheten for å unngå et lengre fravær.

Vi kan hjelpe sykmeldte med å komme tilbake til arbeid etter kortere eller lengre sykefravær. Våre profesjonelle samtalepartnere har gode resultater med å få sykmeldte tilbake til arbeid.

Vi bistår ledere som skal gjennomføre samtaler med medarbeidere, ved forebygging eller oppfølging. Vi vil i vårt arbeid motivere ledere til å være føre var og observante i forhold til medarbeidere som kan være i faresonen for sykefravær, og vi vil motivere ledere i arbeidet med å legge til rette for jobbnærvær og redusere sykefravær. I støtte og oppfølging av sykmeldte, vil hjelp til avklaring og tilbakeføring være viktig for bedriften og den sykmeldte.