Karriere i Balanse

Selskapet

Karriere i Balanse AS er en profesjonell leverandør av karriererelaterte tjenester. Selskapet ble etablert i 2010 av Organisasjonssosiolog og Karrierecoach Mette Venold. Konseptet, tjenester og metodikk er basert på mange års erfaring og solid kompetanse.

Mette har arbeidet med ressurssterke medarbeidere og ledere i forbindelse med utvikling- og omstillingsarbeid og har også i sitt arbeid møtt personer som sykemeldt over tid og i ytterste konsekvens som arbeidsledig. Hun så tidlig et behov for en profesjonell samtalepartner i en jobb og karrieresammenheng for å unngå å gå fra den ene enden av skalaen som ressurssterk til den andre som arbeidsledig. Derfor dette konseptet med den profesjonelle individuelle samtalen som det sentrale for å oppnå bevegelse, utvikling, trygghet, mestring, endring og balanse. Med andre ord

Karriere i Balanse logo

Karriere i Balanse er kanskje unik i bransjesammenheng, da metodikken i den profesjonelle samtalen er kombinasjon av både coaching, rådgivning og veiledning. Våre samtaler har det hele menneske i fokus og har engasjement, omsorg og varme. Vi har kunnskap om arbeidsmarkedet og arbeidslivet og vårt nettverk som er bredt og unikt kommer kundene til gode.

Kunder hos Karriere i Balanse får en bedre jobbhverdag og en karriere i balanse!

Våre verdier

Høy faglig standard og kvalitet, tillit, respekt, og diskresjon.