Karriere i Balanse

Menneskene

Mette Venold

Mette Bjørn Venold er utdannet Cand.polit/ Organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo. Hun har også fordypning i organisasjon og ledelse innenfor psykologi.

Mette har skrevet en avhandling om ”Karriere i et kjønnsperspektiv” og har i tillegg studier fra Handelshøyskolen BI. Hun er sertifisert veileder og karrierecoach. Mette har vært samtalepartner for ledere i forbindelse med personal- og organisasjons-relaterte spørsmål og i rollen som leder og medarbeider. Hun har coachet mange mennesker i deres karriere, arbeidssituasjon, valg og karriereskift, samt gitt målrettet bistand for å få karrieren i balanse med livet for øvrig.

Mette har erfaring fra internasjonale selskap med search, selection og research av ledere og spesialister. Hun har vært rekrutterings- og opplæringsansvarlig og har utviklet og gjennomført diverse kurs innenfor fagfeltet karriere. Mette har erfaring som konsulent innenfor utvikling, omstilling, nedbemanning og outplacement, samt konflikthåndtering.  Mette har kompetanse i å forebygge sykefravær og oppfølging av sykemeldte. Hun har erfaring i jobbsøkerveiledning for arbeidsledige og har rekruttert og coachet mennesker med flerkulturell bakgrunn.

Karriere i Balanse samarbeider med andre profesjonelle coacher, rådgivere, veiledere og kursholdere. Dette kombinert med et stort nettverk innen forskjellige bransjer, gir oss innsikt og kompetanse til å bistå de vi jobber med.

Mer om medarbeidere/samarbeidspartnere >

Ved større oppdrag for virksomheter, setter Karriere i Balanse sammen et profesjonelt team av ulike rådgivere, veiledere, coacher og kursholdere for å dekke bredden og omfang i kundens behov. Fokus vil alltid være skreddersøm, kjemi og best egnet faglig leverandør.

Ta kontakt for nærmere info.